Faculty

National Geophysical Exploration Equipment Engineering Research Center

Director
Jun Lin
Vice Director
Zhou Fengdao
Staff
Wang Yanzhang

Wang Hongqing

Sun Zhong

Leng Yunfeng

Zhang Huaizhu

Zhang Linhang

Zhang Bingren

Li Zhenfeng

Zhou Fengdao

Ji Heping

Shang Xinlei

Duan Qingming

Li Dongsheng


Copyright: School of Instrument Science and electrical engineering, Jilin University, 2017

Address: 938 West Democracy Avenue, Changchun City, Jilin Province, P.O. 130061 Tel: 0431-88502382 E-mail: bianjiang@jlu.edu.cn